Олита е Качество.

Защото не бихме ви предложили нещо, което не е достойно и за нашата трапеза!

Марката ОЛИТА

Компанията ни бутилира качествени слънчогледови масла с търговска марка „Олита“. Имаме възможност за бутилиране по желание с етикет на клиента.

Пазар: ЕС и САЩ

Продажба на продуктите на пазара в редица Европейски страни като Гърция, Германия, Румъния, България + САЩ

Безупречен контрол

Ежедневни проверки на технологичния процес, прилагат се и се спазват добри производствени и хигиенни практики. Има вградена система HAACP, вътрешен и външен одит, ISO 22000:2005 и  IFS Food Certificate.

Декларация за качество

Всяка производствена партида се съпровожда на пазара с декларация за съответствие сертификат за качество.

Създаваме ексклузивно качество

Това е така, защото качественият продукт ни кара да се гордеем с нашата работа

Нашите Клиенти;Приятели

Това сме ние! Насреща сме, ако имате бизнес предложение.